HSQE

Me tiedämme, mikä on tärkeää

HEALTH

Ehkäisemme työntekijöiden sairastumisriskiä terveyden ja hyvinvoinnin hallintaprosessien avulla.

SAFETY

Noudatamme turvallisuudessa Nolla tapaturmaa –periaatetta kaikissa toiminnassamme.

QUALITY

Laatu on Normetin tuotteisiin ja toimintaan kiinteästi liitetty ominaisuus ja perinteinen vahvuustekijä. Se perustuu asiakkaan ammatillisen työympäristön vaatimusten ymmärtämiseen, tuotteen tekniseen ja taloudelliseen käytettävyyteen sekä käytön turvallisuuden, työhygienian ja ergonomian vaatimusten noudattamiseen.

ENVIRONMENT

Ympäristöohjelman keskeisenä päämääränä on vähentää ympäristöä kuormittavaa vaikutusta sunnittelussa, tuotannossa ja teknologioidemme käytössä. Siihen pyritään pienentämällä syntyvien jätteiden ja ilmastopäästöjen määrää sekä lisäämällä henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Subscribe to newsletter