Käyttöehdot ja yksityisyydensuoja

Avaamalla Normetin verkkosivuston sitoudut käyttämään näitä käyttöehtoja:

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältö mukaan lukien, muttei ainoastaan logot, tavaramerkit, tuotenimet, tekstit, kuvat, kaaviot, äänet, animaatiot ja videotiedostot sekä niiden järjestely verkkosivulla ovat Normetin, yhden tai useamman Normet Groupin yksikön tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja ovat immateriaalioikeuksien suojaamia. Mitään verkkosivuston sisältöä ei saa jäljentää, kopioida, siirtää, julkaista, jakaa, muokata, uudelleenpostata, tai sijoittaa muihin verkkosivustoihin tai asiakirjoihin ilman kirjallista ennakolta hankittua lupaa. Kaikki verkkosivustolla olevat omistusoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja patenttioikeudet, ovat varatut ja mikä tahansa käyttö ilman asianomaisen omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Minkään verkkosivulla olevien tietojen ei saa tulkita antavan minkäänlaista lupaa tai käyttöoikeutta käyttää meidän tai minkä tahansa muun Normet Groupin tai kolmansien osapuolien immateriaalioikeutta.

Vastuun rajoitus

Tällä verkkosivustolla Normet tarjoaa sivujen käyttäjille markkinointi- ja muita tietoja. Kaikki tiedot on tarkoitettu sivuston käyttäjille informaatioksi sellaisenaan ja ilman takuita. Normet ei takaa, että sen sisältö on virheetön. Normet ei ole vastuussa mistään välittömistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tämän sivuston käyttäjille, ellei sovellettavissa laeissa nimenomaisesti näin edellytetä.

Sovelletava laki ja riitojen ratkaisu

Ellei sovellettava paikallinen lainsäädäntö pakota poikkeamaan tästä sovellettavaa lakia koskevasta ehdosta, tähän verkkosivustoon ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Tämän verkkosivuston käyttöä ja näitä käyttöehtoja koskevat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yksityisyydensuoja

Yksityisyytesi suojaaminen on Normetille erittäin tärkeää. Sitoudumme pitämään kaikki Normetille annetut henkilötiedot luottamuksellisina ja turvassa riippumatta siitä saammeko tiedot henkilöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä, verkkosivustomme vierailijoilta ja käyttäjiltä tai joilta saamme tiedot jollakin muulla tavalla. Tässä käyttöehdot-tiedotteessa kerromme, kuinka keräämme ja käytämme saamiamme henkilötietoja. Löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Normetin tietosuojatiedotteesta, jonka löydät täältä. Voit pyytää tätä tiedotetta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteesta privacyx@normet.com

Kenen henkilötietoja keräämme?

Normet kerää henkilötietoja useilta henkilöiltä liiketoimintansa yhteydessä, mukaan lukien:

  • tavarantoimittajien, asiakkaiden, sponsoreiden ja liikekumppanien edustajat
  • alihankkijat
  • teollistenyhdistysten edustajat
  • Normetin verkkosivuston käyttäjät, ja
  • työnhakijat

Mitä tietoja keräämme ja miksi?

Liiketoiminta

Normet voi kerätä erilaista tietoa liiketoimintaansa liittyen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimesi, sukupuolesi, ammattinimikkeesi, kuvasi, sähköpostiosoitteesi, kotiosoitteesi ja muut yhteystietosi, tietoja liiketoiminnastasi ja omistuksistasi ja osakkuuksistasi, kokemuksestasi ja/tai akateemisista ja ammatillisesta pätevyydestäsi, kolmansien osapuolten suosituksista, yhteydenpidosta kanssasi (mukaan lukien kokousten muistiinpanot), taloudellisia ja maksutietojasi sekä tietoja, jotka on kerätty kyselylomakkeista ja/tai haastatteluista.
Normet käyttää sinusta kerättyjä tietoja yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien neuvottelut, sopimusten tekeminen ja täytäntöönpano, rekrytointi, tilien ja rekisterien hallintaan, kommunikointiin sinun ja kolmansien osapuolten kanssa, yrityksen sosiaalisen vastuun tukemiseen, oikeudellisiin, säännösten mukaisiin ja sisäisiin tutkimuksiin sekä velkojen hoitoon.

Verkkosivustomme
Kun käytät verkkosivustojamme, Normet kerää tiettyjä perustietoja, joita selaimesi lähettää verkkosivuillemme.
Näihin sisältyy teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteesi, selaintyyppisi, käyttöjärjestelmäsi, käyttämäsi kieli, aikavyöhykkeesi, kirjautumisaikasi sekä viittaavat verkkosivusto-osoitteet.
Normet käyttää näitä tietoja verkkosivustonsa ylläpitoon ja sisäisiin toimintoihin, kuten vianmääritykseen, tietojen analysointiin, testaukseen, tutkimukseen, tilastoihin ja tutkimuksiin. Normet kerää myös tiettyjä tietoja joiden avulla käyttäjät saavat personoituja kokemuksia vieraillessaan verkkosivuillamme. Evästeiden avulla Normet voi tallentaa tietoja vierailustasi verkkosivuillamme mukaan lukien navigointitietoja (mukaan lukien päivämäärä ja aika) sivullemme tulosta, sivuillamme ja siirtymisestä toisille verkkosivuille, vieraillut sivut, sivun vuorovaikutusta koskevat tiedot sekä sivulta poistumisen tapa. Näitä tietoja käytetään nimettöminä ja kokonaisuutena ja ne kerätään ja tallennetaan tilastointia varten. Näiden tietojen avulla Normet pystyy tarjoamaan parempaa palvelua, kun käyttäjät palaavat verkkosivuillemme.

Pääsy muihin verkkosivustoihin hyperlinkin kautta

Normetin verkkosivuilta voi hyperlinkillä päästä muille verkkosivustoille. Ota huomioon, että nämä muut sivustot eivät ole Normetin tietosuojakäytännön alaisia. Tarkasta jokaisen Normetin sivustolta hyperlinkillä siirtymäsi verkkosivuston tietosuojakäytäntö ja arvioi, onko jokaisen käyttämäsi verkkosivuston käytäntö tyydyttävä ennen kuin käytät näitä sivuja.

Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto voi kirjoittaa kiintolevyllesi, kun vierailet sivustolla. Eväste-tiedosto voi sisältää tietoja (kuten käyttäjätunnus), joilla verkkosivusto voi seurata millä sivuilla vierailet sekä mieltymyksesi. Ainoat henkilökohtaiset tiedot, joita eväste voi sisältää ovat henkilökohtaisesti antamasi tiedot. Eväste ei voi lukea tietoja kiintolevyltäsi eikä muiden verkkosivustojen luomia evästeitä. Voit sallia tai estää evästeet. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti, mutta voit muokata, jos haluat, selaimesi asetuksia estämään evästeet. Tämä voi kuitenkin estää sinua käyttämästä verkkosivustoa täysipainoisesti hyväksesi.
Normet käyttää evästeitä seuratakseen verkkosivustonsa liikennevirtoja ja parantaakseen verkkosivustolla vierailevien käyttökokemusta.

Henkilökohtaisten tietojen antaminen

Normet voi toisinaan pyytää sinua antamaan vapaaehtoisesti henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimesi sähköpostiosoitteesi, sijaintisi, puhelinnumerosi ja suosimasi yhteydenpitotavan, esimerkiksi Normetin tiedotteiden tilaamiseen tai lisätietojen saamiseen Normetista esimerkiksi verkkosivustollamme olevalla privacyx@normet.com–lomakkeella.
Käytämme näitä tietoja toimittaaksemme sinulle meiltä pyytämiäsi tietoja. Emme pyri tunnistamaan verkkosivujemme käyttäjiä tai heidän selaustietojaan edellä mainittujen tapausten lisäksi, paitsi:

  • viranomaisten esittäessä tutkintapyynnön lokien tutkimiseksi
  • tai jos Normet katsoo, että sen on kerättävä ja tuotettava asiaankuuluvaa elektronista dokumentaatiota täyttääkseen velvoitteensa kolmansille osapuolille mukaan lukien lakisääteiset organisaatiot paikallisten lakien mukaisesti.

Normet ei säilytä henkilötietojasi kauempaa kuin on tarpeellista niihin tarkoituksiin mitkä on mainittu tässä käyttöehdot-tiedotteessa.

Keräämiemme tietojen luovuttaminen

Normet voi luovuttaa henkilötietojasi niille henkilöille yhtiössä, joiden tulee nämä tietää ja voi luovuttaa tietojasi myös kolmansille osapuolille. Näitä ovat muuan muassa viranomaiset, Normetin neuvonantajat, IT-palvelujen toimittajat, kolmannet osapuolet, jotka Normet on ottanut mukaan toimittaakseen sinulle pyytämiäsi palveluja. Normet voi myös luovuttaa henkilötietojasi suojatakseen minkä tahansa verkkosivustollamme julkaistun tai muuten saatavana olevan aineiston immateriaalioikeuksia, oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa varten, vastatakseen oikeudelliseen pyyntöön tai noudattaakseen lakisääteistä velvoitetta, ja noudattaakseen Normetin verkkosivuston käyttöehtoja.
Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille siinä tapauksessa, että myymme, ostamme tai sulautamme mitä tahansa liiketoimintaamme tai omaisuuttamme, mukaan lukien tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden mahdollinen myyjä tai ostaja.
Koska Normet toimii maailmanlaajuisesti, saatamme jakaa meille toimittamiasi tietojasi maailmanlaajuisesti minkä tahansa Normet-konserniin kuuluvan yksikön kanssa. Näiden yksiköiden on pidettävä nämä tiedot luottamuksellisina ja rajoitettava niiden käyttöä muissa tarkoituksissa kuin mitä tässä tietosuojatiedotteessa on määritetty.
Pyrimme varmistamaan sen, että Normetin tietoja käsittelevät kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi tämän tietosuojatiedotteen mukaisesti.

Henkilötietojesi siirto muihin maihin

Ota huomioon, että kuka tahansa henkilöistä, joille Normet saattaa luovuttaa henkilötietojasi tämän tietosuoja-tiedotteen mukaisesti, voi sijaita muualla kuin omassa maassasi ja että kyseisessä maassa voivat tietosuojavaatimukset olla alhaisemmat kuin omassa maassasi. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen (”EEA”) ulkopuolelle, Normet varmistaa, että se noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja tällaisen siirron osalta esimerkiksi tekemällä sopimuksia käyttäen Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia sopimusehtoja.
Normet varmistaa, että tällainen siirto on oikeusperusteinen ja ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Normet voi myös siirtää henkilötietojasi lakien ja viranomaisten niin vaatiessa.

Turvallisuus

Normet tekee kaikki kohtuulliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamisen vahingossa tai laittomasti tehtävältä tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja luvattomalta käytöltä, hävittämiseltä, väärinkäytöltä, muokkaukselta tai paljastamiselta.

Pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisuun ja poistoon

Pääset käsiksi Normetin tallentamiin henkilötietoihisi lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen, jonka löydät täältä. Koska Normet haluaa varmistaa, että sillä olevat tiedot sinusta ovat täydelliset, tarkat ja ajan tasalla, sinulla on oikeus lähettää oikaisuvaatimus tai pyyntö poistaa epätäydelliset, virheelliset tai vanhentuneet tiedot käyttämällä tätä privacyx@normet.com. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käyttö suoramarkkinoinnissa.

Valitukset ja huolenaiheet

Jos olet huolestunut tai haluat valittaa siitä miten käytämme henkilötietojasi, esitä huolesi tai valituksesi kirjallisesti Normetille sähköpostitse tästä privacyx@normet.com.

Muutokset tietosuojatiedotteeseen ja yhteystiedot

Kaikki muutokset, joita Normet mahdollisesti tähän tietosuojatiedotteeseen tulevaisuudessa tekee, julkaistaan tällä sivulla. Vastaamme mielellämme kysymyksiin, kommentteihin ja pyyntöihin koskien tätä tietosuojatiedotetta ja ne tulee toimittaa sähköpostitse privacyx@normet.com.

Subscribe to newsletter