Kalliolujitus

Paranna turvallisuutta, lisää tuottavuutta ja vähennä riskejä

Yleiskatsaus

Louhostilan rajojen läheisyydessä olevan kallion stabiliteetin ja kantokyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen käytetyistä menetelmistä ja materiaaleista käytetään yleisesti termiä kallion tukeminen. Se jakautuu edelleen kalliolujitukseen eli aktiiviseen tukemiseen, missä tukielementit ovat erottamaton osa lujitettua kalliomassaa, ja kallion passiiviseen tukemiseen, missä tukevat osat ovat kallion ulkopuolisia ja reagoivat louhostilaa ympäröivän kallion sisäänpäin suuntautuvaan liikkeeseen.

Hyvä esimerkki aktiivisesta lujituksesta on rakenne, jossa jännittämättömät juotetut pultit jännittyvät kallion muodon muuttuessa. Pulttien ja kallion välinen vuorovaikutus muistuttaa paljon raudoitusteräksen ja betonin välistä vuorovaikutusta. Teräskaaret ovat esimerkki passiivisesta tukemisesta. Ne ovat kalliomassan ulkopuolisia ja voivat reagoida vain lohkaroituneen kalliomassan progressiiviseen sisäänpäin suuntautuvaan liikkeeseen.

Tukemisen ensisijaisena tavoitteena on ottaa käyttöön ja säilyttää kalliomassan sisäinen lujuus niin, että siitä tulee itsekantava. Yleisesti kallion tukemisessa yhdistyvät lujituksen, kuten kalliopulttien ja vaijerien kaltaisten elementtien, vaikutukset ja tuki sekä ruiskubetoni, verkko ja teräskaaret, jotka kantavat rakenteellisten katkosten tai lohkaroituneiden kivivyöhykkeiden eristämien yksittäisten kalliolohkojen tuottamat kuormat. Kalliomassan itsekantavien ominaisuuksien tukemiseksi kallion tukeminen tulisi mahdollisuuksien mukaan suorittaa erottamattomana osana louhintasykliä.

Lähde: Hoek and Wood, Underground Support Systems, 1987

Normetin kalliolujitusvalikoima käsittää D-Bolt®-pultit, itseporautuvat ankkurit (SDA) sekä kemiallisen kalliolujituksen.

D-Bolt® on uuden sukupolven energiaa sitova kalliopultti kalliolujitukseen. Tuote on suunniteltu tehokkaaseen ja luotettavaan kalliolujitukseen sekä puristuma- että murtuma-alttiissa kiviolosuhteissa. D-Bolt® voidaan juottaa sementillä tai hartsilla, useimmiten osaksi kokonaisvaltaista kallion tukemisjärjestelmää, johon sisältyvät ruiskubetoni ja verkko.

SDA-kokonaisvalikoimastamme löytyy tehokas ratkaisu lujituspulttien asentamiseen konsolidoitumattomaan tai murtuneeseen kallioon, johon porattuja reikiä on vaikea pitää auki perinteisten pulttien asennukseen vaadittava aika.

Myös TamPur 116 -hartsiamme voidaan käyttää konsolidoitumattoman tai murtuneen kallioon lujittamiseen tai liimaamiseen yhtenäiseksi niin, että sen lujuus kasvaa ja auttaa kallion tukemisessa. Tampur 116:ta käytetään tyypillisesti yhdessä SDA-tuotteiden tai injektointitulppien kanssa.

Katso lisätietoja kalliolujitustuotteistamme tuoteosioista.

Subscribe to newsletter