Panostus

Turvallinen ja luotettava panostusjärjestelmä

Yleiskatsaus

Normetin Charmec-panostusjärjestelmät on kehitetty ja valmistettu parantamaan maanalaisen louhinnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Niillä pystytään panostamaan irtoräjähdysaineita korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi järjestelmien kokonaiskustannukset ovat alhaiset koko niiden eliniän, ja ne säilyttävät hyvin jälleenmyyntiarvonsa.

Satoja Charmeceja on toimitettu maanalaisiin kovan kiven kaivoksiin ja kalliorakennusprojekteihin ympäri maailmaa.

Onnistunut poraus- ja räjäytyslouhinta maanalaisissa kaivoksissa ja tunneleissa takaa ammattimaisen, tuottavan ja turvallisen panostuksen ja räjäytyksen.
Vaikka kallion laatu ja pohjavesiolosuhteet sekä paikallinen lainsäädäntö määräävät, minkä tyyppisiä räjähteitä voidaan käyttää, kaikilla poraus- ja räjäytystöillä on yksi yhteinen nimittäjä:

  • Mikään panostusmenetelmä ei korvaa kehnoa porausta, mutta
  • Hyvälaatuinen poraus voidaan pilata riittämättömällä räjäytyssuunnittelulla ja heikolla panostuksella

Panostusjärjestelmä

Nykypäivänä kaikessa maanalaisessa louhinnassa käytetään irtoräjähdysaineita: ANFOa, emulsioita tai vesigeelejä.
Jotta irtoräjähdysaineiden käytöstä saadaan kaikki hyöty irti, pitää panostusprosessin olla oikein mekanisoitu.
Olipa kyseessä sitten peräpanostus vaakasuorilla rei’illä tai louhospanostus ylä- ja alakätisillä rei’illä, kalustolta vaaditaan:

  • Turvallisuutta ja luotettavuutta
  • Alan korkeimpien tehokkuus- ja laatuvaatimusten täyttämistä

Normet on kehittänyt kattavan valikoiman panostuslaitteita näihin tarpeisiin.
Charmecit ovat tulosta:

  • Yli 40 vuoden kokemuksesta
  • Tiiviistä maailmanlaajuinen yhteistyöstä tunneli-ja kaivosasiakkaiden kanssa

Nykyaikaisessa emulsio- ja vesigeelipanostuksessa räjähdysaine herkistetään vasta panostuslaitteessa. Viranomaiset pitävät yleensä näitä laitteita räjähdysainetehtaina. Tästä syystä Normet on kehittänyt panostuskonseptinsa tiiviissä yhteistyössä räjähdysainevalmistajien kanssa.

Subscribe to newsletter