Pohjaveden hallinta ja maan vakauttaminen

Paremmat prosessit tiedon ja tekniikan avulla

Yleiskatsaus

Normet on johtava tunnelirakentamisessa, kaivostoiminnassa ja maanrakentamisessa maan vakauttamiseen, kalliolujitukseen, halkeamien täyttämiseen ja vesivuotojen hallintaan käytettävien hartsien ja sementtipohjaisten massojen tuottaja ja toimittaja.

Normetin hartsi- ja massavalikoima sisältää jäykkiä, joustavia, puolijoustavia, vedellä aktivoituvia, lämpötilasäädettäviä ja alhaisen viskositeetin polyuretaaneja sekä erittäin alhaisen viskositeetin vesipohjaisia akryyli-, kolloidisilika- ja natriumsilikaattijärjestelmiä. Hartsi- ja massamateriaalien täydennykseksi Normetilla on myös kattava valikoima mikro- ja ultrahienoja sementtejä, joita käytetään paljon kallion esi-injektoinnissa (PEG) ja maaperän tiiveyden parantamisessa.

Hartsi- ja laastivalikoiman lisäksi Normet tarjoaa kattavan valikoiman lisävarusteita, kuten paineilma- ja sähkökäyttöisiä hartsipumppuja, mekaanisia ja täytettäviä injektointitulppia sekä mikro- ja ultrahienon sementin seosaineita.

Tyypillisiä käyttökohteita
  • Kallio-, hiili-, maaperä- ja betonimateriaalien stabilointi
  • Konvergenssin stabilointi
  • Sortuneen materiaalin stabilointi
  • Vedentunkeuman hallinta
  • Siirrostuneiden vyöhykkeiden tai maaperän esi-injektointi (PEG) vedenjohtavuuden poistamiseksi tai vähentämiseksi ennen etenemistä
  • Erityyppisten kalliopulttien, vaijeripulttien, vuototankojen jne. primaarinen ja sekundaarinen injektointi
  • Ankkurointi ja kiinnitys
Subscribe to newsletter