Crossrail C410 – Tottenham Court Roadin ja Bond Streetin asemat, Iso-Britannia

URAKOITSIJA: BAM FERROVIAL KEIR JV

Crossrailin C410-projektin ruiskubetoniverhous (SCL) käsittää pysyvän ruiskubetonipohja- ja -pintaverhouksen sekä Tottenham Court Roadin että Bond Streetin päämetroasemille. SCL-ruiskubetoniverhousta oli tarkoitus käyttää kaikissa laituritunneleissa, odotushalleissa ja poikkikäytävissä sekä ilmanvaihtotunneleissa ja -kuiluissa. Myöhemmin C410-hankkeessa oli tehtävä kaksi risteysvaihdeluolaa ja kuilu Fisher Streetille.

Tehtävä/Haaste

Haasteena oli kehittää pumppauskelpoinen virtaavana pysyvä märkäseosruiskubetoni. Paikan päällä tai ulkopuolella olevalta betoniasemalta toimitetun betonin piti olla muokatun J2-varhaislujuuden vaatimusten mukaista ja omata pysyvän, kestävän kuituvahvistetun ruiskubetoniverhouksen fyysiset ominaisuudet. Projektien edetessä täytettiin muitakin vaatimuksia, kuten palontorjuntaan tarkoitetut viimeistelyruiskubetonikerrokset. Lisäksi kerrosseoksia säädettiin vesieristysmembraanien ruiskutuksen onnistumisen varmistamiseksi.

Suurin haaste Crossrailin C410-projektissa oli tasapainottaa urakoitsijan edullisen ja logistisesti järkevän ratkaisun tarve sekä asiakkaan turvallisuuteen, varhaislujuuteen ja pitkäaikaiseen kestävyyteen ja mekaaniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset.

Ratkaisu

Normet työskenteli tiiviisti BFK JV:n tiimin kanssa kehittäen ja hienosäätäen betonimassoja onnistuneen koejakson pohjalta. Lopulta päädyttiin kahteen massaan – 4–6 tunnin avoimeen aikaan perustuva massa paikan päällä valmistetulle betonille sekä muualla valmistamisen ja kuljetuksen Lontoon vilkkaan liikenteen läpi huomioiva 8–10 tunnin avoimeen aikaan perustuva massa. Molemmissa massoissa käytettiin Normetin TamCem 60 -tehonotkistinta sekä hydrataatiota säätelevää TamCem HCA - lisäainetta, jolla seoksien avointa aikaa pidennettiin.

Aluksi varhaislujuuden vaatimukset perustuivat suuttimessa lisättävään 6 %:n annokseen TamShot 80AF alkalivapaata kiihdytintä. Myöhemmin annostusta lisättiin hieman projektin vaatimien parempien 10 minuutin varhaislujuuksien täyttämiseksi.

Myöhemmin Fisher Streetillä BAM JV:n tiimi pyrki parantamaan varsinkin ruiskubetoniverhouksen tasalaatuisuutta ottamalla käyttöön Normetin uusimmat ”pulsaatiovapaat” pumput ja laitteet, kuten Spraymec 8100, NorStreamer ja Minimec. Näiden laitteistojen käyttö osoitti myös, että kiihdyttimen annostelua voitiin pienentää optimaalisen ruiskutuksen ansiosta.

Projektin lopputulos

BFK JV:n projektit (mukaan lukien C435 Farringdonin asema) olivat merkittäviä ruiskubetonitunnelihankkeita Lontoolle tärkeiden rakenteiden alapuolella. Massan kuljetus- ja toimitusjärjestelyiden hallinnan ansiosta urakoitsija pystyi vähentämään seisokit ja hävikin minimiin ja varmistamaan samalla sekä pohja- että pintaverhouskerrosten ruiskubetonin erittäin korkean laadun. Korkealaatuisen alhaisen pulsaation omaavan ruiskutuslaitteiston arvo tuli todistettua Normetin ruiskutuslaitteistolla. Kaikki ”tavallisiin” ruiskutuslaitteistoihin liittyvät kerrostumisongelmat ratkaistiin, ja urakoitsija kykeni täyttämään projektin vaatimat betonin pitkäaikaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset.

Subscribe to newsletter