Crossrail C435 – Farringdonin asema, Iso-Britannia

URAKOITSIJA: BAM FERROVIAL KEIR JV

Crossrailin C435 Farringdonin aseman ruiskubetoniverhous (SCL) käsittää pysyvän pohjaverhouksen ruiskubetonilla ja useimmissa tapauksissa paikalla valetun pintaverhouksen sekä päälaiturilla että odotushallin tunneleissa.

SCL-ruiskubetoniverhousta oli tarkoitus käyttää kaikissa laituritunneleissa, odotushalleissa ja poikkikäytävissä sekä ilmanvaihtotunneleissa ja -kuiluissa.

Tehtävä/Haaste

Farringdonin asemalla tarvittiin erityisen hyvän varhaislujuuden omaavaa betonia täyden lujituksen varmistamiseksi Lambeth Group -sekamuodostumissa, jotka ovat usein hiekkaisia ja voivat virrata hallitsemattomasti, jos pohjavettä on paljon. Lisäksi Farringdonin aseman Crossrail-tunneleiden yläpuolella kulkee Lontoon maanalaisen ja -päällisen rataverkon tärkeitä osia. Siksi normaalit vedenpoisto- ja tunnusteluporaustoimet olivat tärkeitä tehokkaan ja luotettavan ruiskubetonointisovelluksen ohella nopean maan stabiloinnin varmistamiseksi ja painumien vähentämiseksi.

Ruiskubetoniin liittyvässä haasteessa oli kehitettävä pumppauskelpoinen virtaavana pysyvä märkäseosruiskubetoni. Paikan päällä tai ulkopuolella olevalta betoniasemalta toimitetun betonin piti olla muokatun J2-varhaislujuuden vaatimusten mukaista 10 minuutin jälkeen ja omata pysyvän, kestävän, kuituvahvistetun ruiskubetoniverhouksen fyysiset ominaisuudet.

Ratkaisu

Normet työskenteli tiiviisti BFK JV:n tiimin kanssa kehittäen ja hienosäätäen betonimassoja onnistuneen koejakson pohjalta. Lopulta päädyttiin kahteen massaan – 4–6 tunnin avoimeen aikaan perustuva massa paikan päällä valmistetulle betonille sekä muualla valmistamisen ja kuljetuksen Lontoon vilkkaan liikenteen läpi huomioiva 8–10 tunnin avoimeen aikaan perustuva massa. Molemmissa massoissa käytettiin Normetin TamCem 60 -tehonotkistinta sekä hydrataatiota säätelevää TamCem HCA - lisäainetta, jolla seoksien avointa aikaa pidennettiin. Saavuttaakseen C410:n vaatimuksista poikenneen paremman varhaislujuustason BFK JV päätyi suurempaan TamShot 80AF –kiihdyttimen annosteluun. Tyypillisesti tämä tarkoitti 7–8 %:a sementin painosta, jotta saavutettaisiin muokatut J2-vaatimukset (seuraava kuva) ruiskutusta seuraavan 30 minuutin jälkeen. Vieläkin tehokkaampaa TamShot 100AF:ää käytettiin osissa, missä maaperäongelmia odotettiin erityisesti olevan.

Projektin lopputulos

BFK JV:n projektit C435 Farringdonin aseman ja C410 Bond Streetin sekä Tottenham Court Roadin asemat olivat merkittäviä ruiskubetonitunnelihankkeita Lontoolle tärkeiden rakenteiden alapuolella. Massan kuljetus- ja toimitusjärjestelyiden hallinnan ansiosta urakoitsija pystyi vähentämään seisokit ja hävikin minimiin ja varmistamaan samalla sekä pohja- että pintaverhouskerrosten ruiskubetonin erittäin korkean laadun. BFK JV -menestyksen ansiosta Normet toimittaa yli 60 % Euroopan suurimman metrohankkeen ruiskubetonointiratkaisuista.

Subscribe to newsletter