Crossrail, Farringdonin asema, Iso-Britannia

URAKOITSIJA: BFK – BAM Ferrovial Kier JV

Tyypillisesti Crossrail-projektissa käytettiin ruiskubetoniverhoukseen kahden pysyvän ruiskubetonikerroksen väliin ruiskutettua vesieristysmembraania. Lontoon länsipuolella rakenteet kuitenkin tehtiin hietasaven läpi, ja suurempi vesivuotojen vaara alemman tason tunneleihin ohjasi käyttämään perinteisiä PVC-membraanikalvoja. Farringdonin asemalla BFK JV otti käyttöön TamSeal 800 -ruiskumembraanit ylemmän tason liukuporras- ja ilmanvaihtokuiluissa, jotka tehtiin London Clay -muodostumaan.

Tehtävä/Haaste

Osissa, joissa oli vaihtelevia poikkileikkauksia, monimutkaisia muotoja ja rakennusjaksoja, JV:n tiimi piti ruiskutettavaa TamSeal 800 -vesieristysmembraania sopivimpana ratkaisuna. Farringdonin asemalla menetelmälle soveltuviksi kohteiksi valittiin kaksi ilmanvaihtotunnelia ja kaksi liukuporraskuilua. Kuiluissa säiliöstä ruiskutettava ja molemmin puolin sidostuva TamSeal 800 -membraani ehkäisee merkittävän riskin estämällä vettä valumasta alas kuilua pitkin ja täyttämästä laituritunneleihin asennettujen membraanikalvojen takana olevaa tilaa. Näin täysin sidostuvan TamSeal 800 -vesieristysmembraanin käyttäminen esti alempia tunneleita uhanneen ”vesisäiliön” syntymisen, mistä olisi voinut seurata jatkuva vesivuoto-ongelma, jos alempien tunnelien membraanikalvot olisivat rikkoutuneet.

Ruiskutettavan materiaalin ja membraanikalvojärjestelmän välinen sidoslujuus oli testattava materiaalin soveltuvuuden ja liitoksen kestävyyden varmistamiseksi. Normetin laboratoriossa Coventryssa testattiin TamSeal 800:n sidoslujuus betoniin, membraanikalvoon ja liitosteippiin sekä kovuuskehitys. Käyttäjiä, insinöörejä sekä asiakkaita ja konsultoivia tarkastustiimejä oli koulutettava ja opastettava, sillä ruiskumembraanitekniikka ja sen käyttö ovat melko uusia asioita Ison-Britannian tunnelimarkkinoilla.

Ratkaisu

TamSeal 800 ruiskutettiin kahtena erillisenä 2 mm:n kerroksena (ensimmäinen kerros oranssi, toinen valkoinen), millä haluttiin varmistaa tasainen 4 mm:n paksuus. Kahden eri värin käytöllä varmistettiin sataprosenttinen peitto. Liukuporras- ja tuuletuskuilujen geometria ja kaltevuudet huomioon ottaen työ päätettiin tehdä nostokoreista käsin ruiskuttamalla. Normetin sähkökäyttöinen MEYCO Piccola -pumppukokoonpano sopi tehtävään mainiosti. Ennen TamSeal 800:n ruiskutusta kaikki vesivuodot käsiteltiin TamPur 150:llä membraanin ruiskutuksen ja kovettumisen varmistamiseksi.

Projektin lopputulos

Farringdonin asema on hyvä esimerkki ruiskutettavan ja membraanikalvojärjestelmän vahvojen puolien menestyksekkäästä yhdistämisestä. TamSeal 800 osoittautui tunnelin geometrian mukaan joustavaksi ratkaisuksi, jonka avulla oli helppo muodostaa vedenpitävä liitos edellisiin osuuksiin ruiskuttamalla liitoskohdassa 30 cm:n verran niiden päälle. Membraaniin rakennusvaiheessa mahdollisesti syntyvät vauriot on helppo korjata. Ruiskutettavan membraaniratkaisun pitkäaikainen etu on pohja- ja pintaverhouksien välinen molemminpuolinen sidostus. Se estää pinnalta alempiin tunneleihin kulkevien vesiteiden muodostumisen.

Subscribe to newsletter