El Teniente-kaivos, Chile

URAKOITSIJA/ASIAKAS: ZÜBLIN INTERNATIONAL GMBH CHILE SP

Züblin, yksi Chilen suurimmista urakoitsijoista, on toteuttanut monenlaisia kaivostoimintaan, energiaan, infrastruktuuriin, maa- ja vesirakennustöihin sekä rakentamiseen liittyviä projekteja. Züblin sai uuden kolmen vuoden mittaisen sopimuksen kaivoksen valmistavien töiden tekemisestä El Teniente -kaivoksella. Sopimuksen mukaan yrityksen pitää ruiskuttaa noin 2 500 kuutiometriä betonia kuukausittain, mihin tarvitaan neljä betoniruiskua ja 16 käyttäjää.

Koska valmistavien töiden tekeminen tapahtuu korkeassa jännityksessä olevassa kalliomassassa, omistaja eli Codelco kiinnittää erityistä huomioita ruiskubetonin laatuun ja valvoo ruiskubetonointiprosessia tarkoin. Monien urakoitsijoiden tavoin Züblin kiinnittää huomiota laatuseikkoihin, hukkaroiskeiden määrään ja kiihdyttimen kulutukseen.

Tehtävä/Haaste

Normet teki täyttä työpäivää Züblinin tiimin kanssa paikan päällä aina varsinaisesta prosessiarvioinnista kunkin suunnitellun ruiskubetonointiprosessin vaiheen parannusehdotukseen asti. Keskeisimmät parannuskohteet olivat betonimassan ihanteellista korkeampi vesi-sementtisuhde, esimiesten ja ruiskutuslaitteiden käyttäjien prosessituntemuksen parantaminen, odotettua korkeampi hukkaroiskeprosentti sekä odotettua korkeampi kiihdyttimen annostelu. Yhdessä nämä tarjosivat merkittävän mahdollisuuden ruiskubetonoinnin laadun parantamiseen ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseen.

Ratkaisu

Züblinin ehdotuksesta Normet suunnitteli ruiskubetonointiprosessin koulutusohjelman. Koulutusohjelma kattoi kaikki prosessin vaiheet betoniseoksen runkoaineiden valinnasta ruiskutetun betonin laadunvalvontaan paikan päällä.

Ohjelman kohteena olivat esimiehet ja käyttäjät, jotka työskentelevät betoniasemalla, betoninkuljetuksessa ja ruiskubetonoinnissa sekä sisäisen laadunvalvonnan parissa. Normetin simulaattoria käytettiin käyttäjien suoritustason arvioimiseen ja heidän taitojensa kehittämiseen. Ohjelma suunniteltiin yhteensä 36 henkilölle, ja sen kestoksi mitoitettiin neljä kuukautta.

Projektin lopputulos

Neljän kuukauden kovan työn jälkeen Normet ja asiakkaan tiimi onnistuivat pienentämään prosessikustannuksia ja parantamaan ruiskubetonoinnin laatua merkittävästi. Hukkaroiskeet vähenivät 17 % ja kiihdyttimen kulutus pieneni 3 %.

Myöhemmin on odotettavissa vaiheittaista lisäkehitystä, kun ruiskuttajat pääsevät sinuiksi uusien tietojensa ja taitojensa kanssa.

Subscribe to newsletter