Minera Tayahua, Meksiko

Minera Tayahua operoi maanalaista kupari- ja sinkkikaivosta, jonka louhintakapasiteetti on 5 500 tonnia päivässä. Muutama vuosi sitten yritys päätti investoida tuotannon lisäämiseen 15 500 tonniin päivässä uudella Tayahua Primary Copper -laajennushankkeella, joka suunniteltiin aloitettavaksi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tehtävä/Haaste

Minera Tayahua oli ruiskuttanut betonia käsin jo vuosien ajan. Ruiskutusprosessissa oli kuitenkin tehokasta toimintaa haittaavia puutteita. Ruiskuttajat eivät tienneet riittävästi ruiskutusprosessista, minkä seurauksena sementtiä ja kiihdytintä kului paljon. Työmaalla huomattiin myös, että betonin laatu vaihteli. Yrityksellä oli käytössä neljä Alpha 20 -laitetta, mutta laitteiden suorituskyky kärsi asianmukaisen huollon puutteesta.

Ratkaisu

Normet ehdotti TamShot 70AF -kiihdyttimen käyttöönottoa sekä täyttä teknistä tukea ruiskutusprosessin kehittämiseksi. Teimme lukuisia raaka-aineiden ja betonin laatuun liittyviä kokeita löytääksemme optimaalisen kiihdyttimen annostuksen.

Kaivoksen tekniselle henkilökunnalle annettiin koulutusta ruiskutukseen liittyvissä asioissa, kuten ruiskutusetäisyys, ilmanpaine, kiihdyttimen annostus, betonimassan työstettävyys jne. Toteutimme kuukausittain prosessiauditin, johon sisältyivät laitekannan tarkastus, huoltosuositukset ja asianmukaisten huoltotoimien ohjeistaminen. Tekniset raportit tarkasteluprosessin, raaka-aineanalyysien ja huollon kuukausittaisista tuloksista lähetettiin Tayahuan johdolle.

Projektin lopputulos

Minera Tayahua päätti käyttää Normetin tuotteita sekä teknisiä tukipalveluita. Sen jälkeen on saavutettu merkittäviä etuja, kuten:

  •  sementin kulutuksen väheneminen (50 kg/m3)
  •  kiihdyttimen kulutuksen väheneminen (6 l/m3)
  •  hukkaroiskeiden väheneminen (22 %:sta 12 %:iin)

Sekä raaka-aineiden että betonin laadunvalvontaa on kehitetty. Kokeiden ja tarkkailukuukausien ansiosta kiihdyttimen annostelu on vakiintunut, ja betonin lujuus parantunut. Betoniruiskutuksen tehokkuus on parantunut, kun henkilökunta ymmärtää prosessin paremmin. Lisäksi kaluston parempi huolto on vähentänyt korjaustarvetta ja parantunut käytetävyyttä, mikä on pienentänyt kustannuksia.

Normet todisti Minera Tayahualle olevansa ammattitaitoinen ja luotettava yritys, joka tarjoaa laadukkaita tuotteita ja täyden teknisen tuen. Niinpä Minera Tayahua käyttää nykyään Normetin lisäaineita ja suosittelee palveluitamme ja tuotteitamme urakoitsijoilleen.

Subscribe to newsletter