Palaboran kuparikaivos, Etelä-Afrikka

PAIKKA: PALABORAN KUPARIKAIVOS, ETELÄ-AFRIKKA

Palabora, Etelä-Afrikan ainoa jalostetun kuparin tuottaja, on rakentanut ja operoi suurta 410 miljoonan US-dollarin maanalaista lohkosorroskuparikaivosta, joka tuottaa 30 000 tonnia malmia päivässä.

Tehtävä/Haaste

Palaboran kuparikaivoksessa on nykyisellä tuotantotasolla esiintynyt konvergenssia vuosien ajan. Pilarien ja kuljetustasojen välistä konvergenssiastetta on yritetty hillitä lukuisten urakoitsijoiden ja tuotteiden avulla. Neljän kuukauden välein toistettava kunnostusvaihe voi kestää jopa kuukauden, mikä on pois tuotantoajasta.

Hiljattain nykyisellä tuotantotasolla (Lift I) ilmeni ongelma, kun ruhjevyöhykkeen läpi ilman tarvittavaa lujitussuunnittelua tehtävä uusi vinotunneli romahti.

Ratkaisu

Normet ehdotti pilarien vakauttamista TamPur 116 -injektiopolyuretaanilla, jolla on hyvät kallioontarttumisominaisuudet ja taivutuslujuus ja joka kykenee absorboimaan samalla alueella suoritettavien räjäytysten energiaa. Korkea taivutuslujuus mahdollistaa liikkumisen pilarien mukana. Asiakkaan kanssa sovittiin, että Normet ruiskuttaisi ensimmäiset pari pilaria kunnostustöistä vastanneen paikallisen urakoitsijan läsnä ollessa. Prosessin yhteydessä Normet koulutti urakoitsijan henkilöstön tekemään työn itse tulevaisuudessa.
Pilarit olivat kooltaan 12 metriä/sivu ja 4 metriä korkeat, ja niiden välissä oli 4 metriä leveät vetoaukot ja 4 metriä leveät kuljetustasot. Kokonaisuutena kallionlujitusmalli ja -rakenne ovat melko monimutkaiset. Tämä menestystarina keskittyykin kuvaamaan yhden kalliolujituksen osan eli TamPur 116:n käyttöä. Kuhunkin pilariin ruiskutettiin 2 000–4 000 litraa TamPur 116:ta itseporautuvien 6 ja 12 metriä pitkien ankkureiden kautta. Normaalisti asiakas kunnostaa kolmesta viiteen pilaria kerralla. Lopputuloksena joidenkin yhdyskäytävien määräaikaiset kunnostustyöt, joita aikaisemmin oli suoritettu neljän kuukauden välein, tarvitsi suorittaa vain kerran vuodessa. Se merkitsi valtavaa säästöä kaivokselle.

Lift II -projektissa oli kyse romahtaneesta vinotunnelista. Normetia pyydettiin analysoimaan tilanne ja ehdottamaan sopivaa lähestymistapaa. Tuolloin kattopuolen yläpuolella oli halkaisijaltaan 10-metrinen onkalo ja irtonaista soraa jalkapuolesta ylöspäin noin 3 metrin matkalta onkaloon, mikä piti perän marginaalisesti vakaana. Normet ehdotti ratkaisuksi itseporautuvia ankkureita sekä TamPur 116- ja TamPur 125 -injektointiaineita, koska ne nopeasti reagoivina mahdollistaisivat onkalosta ja perästä virranneiden suurten vesivuotojen tukkimisen. Ongelman korjaamiseen tarvittavan suuren tuotemäärän ja tehtävän kiireellisyyden vuoksi asiakas pyysi Normetia toimittamaan kaikki tuotteet Etelä-Afrikkaan lentorahtina toimitusten varmistamiseksi. Kaikkiaan 18 viikon aikana toimitettiin ja ruiskutettiin 42 000 litraa TamPur 125:tä ja 112 000 litraa TamPur 116:a. Lopulta TamPur 116 ruiskuttamisen jälkeen molemmat vinotunnelit saatiin ajettua ruhjevyöhykkeen läpi ilman loukkaantumisia tai kivivyöryjä.
Kun vinotunneleita ajettiin syvemmälle ja käännettiin takaisin malmiota kohti, ne lähestyivät samaa ruhjevyöhykettä. Tällä kertaa ruiskutus aloitettiin itseporautuvien ankkureiden kautta 10 metriä ennen ruhjevyöhykettä, ja vinotunnelit valmisteltiin sen läpi kolmessa viikossa käyttämällä vain 10 % alkuperäisestä määrästä.

Projektin lopputulos

Kokeiltuaan vuosia erilaisia kilpailijoiden menetelmiä ja hartseja Palabora Copper päätti lisätä Normetin toimittajalistalleen TamPur 116- ja TamPur 125 -injektointituotteiden toimittajaksi.

Palabora Copperin Normet Africalta kaikissa toimintavaiheissa saaman tuen ja nopean ongelmiin reagoinnin ansiosta Normet on muodostanut kaivoksen kanssa kestävän liikesuhteen ongelmien ratkaisijana ja teknisten suositusten antajana.

Subscribe to newsletter