Viemäripalvelut – satama-alue, Hongkong

URAKOITSIJA: LEIGHTON LNS JOINT VENTURE

Hongkongin Drainage Services -laitos on jo vuosien ajan pyrkinyt parantamaan Hongkongin sataman ja sen ympäristön vesien tilaa. Satama-alueen jätteenkäsittelysuunnitelman vaihe 2 (HATS II) käsitti kaksi tunneliurakkaa C-23 ja C-24, yhteensä 21 km tunneleita.

Näistä C-24 käsitti 7,5 km tunneleita Aberdeenista Sai Yin Puniin. Linjaus noudatti tarkoin rannikon muotoja Wah Fun, Cyberportin ja Sandy Bayn kautta päättyen Sai Ying Pun kokoomalaitokseen Hongkongin saaren länsipuolelle. Kuhunkin pisteeseen tehtiin yhteensä viisi työkuilua. Edellisessä SSDS-tunnelin vaiheessa 1 täysprofiiliporauksesta saatujen huonojen kokemusten vuoksi HATS II -hankkeessa päädyttiin käyttämään poraus- ja räjäytysmenetelmää.

Tehtävä/Haaste

Tähän korkean profiilin projektiin liittyi monia haasteita. Ensinnäkin suhteellisen pienen tunnelin halkaisijan vuoksi ja tunnelin riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi kaikkien laitteiden piti olla niin pieniä ja kompakteja, että ne mahtuivat kulkemaan ilmanvaihtokanavien alla. Lisäksi niiden oli oltava monipuolisia, ketteriä ja helposti ohjattavia, jotta tunnelin kireä louhintaohjelma voitaisiin toteuttaa. Rakennuttaja edellytti erittäin tarkkaa vesivuotojen hallintaa, joten esi-injektoinnin laatu, nopeus ja tehokkuus tulisivat olemaan tärkeässä osassa tunnelin etenemisnopeuden saavuttamisessa.

Ratkaisu

Normet OY allekirjoitti sopimuksen 11:n Variomec 1090D-, kuuden 29 eri kasetilla varustetun Multimec 6600- sekä kolmen Spraymec 1050 WPC -laitteen ja erilaisten injektointilaitteiden sekä ruiskubetonin käsinruiskutuslaitteiden toimittamisesta. Myöhemmin toimitukseen lisättiin vielä vuokralle Spraymec 6050- ja Multimec 6600 -laitteet.

Toimitus sisälsi myös kattavan LTC-palvelupaketin, joka käsitti projektia varten hankitun Normet-kaluston korjaukset, huollot ja ylläpidon. Tunneliolosuhteita pidettiin erittäin aggressiivisina suolaveden esiintymisen vuoksi. Se osoittautui haasteelliseksi kaikille laitteille.

Suuren kalustomäärän lisäksi Normet toimitti projektiin ainutlaatuisia tunnelinlouhintakemikaaleja, mukaan lukien 5 000 tonnia TamCrete MFC:tä ja tarvittavia lisäaineita sekä 400 tonnia TamCrete 400CS:ää (kolloidinen silikaattitekniikka) ja tarvittavat GMA-injektointitulppajärjestelmät esi-injektointia varten. Myös ruiskubetonoinnin suorituskykyä louhittaessa pidettiin kriittisen tärkeänä. Normet Hong Kong Ltd. auttoi urakoitsijaa betonimassan optimoinnissa, hyväksymiskokeissa, täydellä kohteessa annetulla koulutuksella sekä kaikkien projektissa vaadittujen ruiskubetonin lisäaineiden, alkalittoman kiihdyttimen ja teräskuitujen kanssa.

Ruiskubetonin toimittaminen työkuilujen kautta on logistisesti haastavaa jo sinällään. Lisäongelmia aiheutti se, että ruiskubetonimassan toimittivat ulkopuoliset yritykset päivävuoron aikana, mutta töitä tehtiin 24 vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa.

Urakoitsija käytti hyväkseen Normetin TamCrete HCA -lisäainetta ruiskubetonin säilyttämiseen paikan päällä. Näin louhintatöitä voitiin jatkaa öisinkin, kun kallion väliaikaista tukemista ruiskubetonoinnilla tarvittiin.

Kokeilun jälkeen ruiskutettavaa TamSeal 800 –membraania päätettiin käyttää maanalaisen vesitiiviin korjaamo-/huoltoalueen vesieristykseen.

Projektin lopputulos

Vaikka projektin aloitus viivästyi yli 12 kuukautta muista esivalinta- ja tarjousvaiheessa ilmenneistä ennalta arvaamattomista syistä, urakoitsija toteutti louhinnan ja väliaikaisen lujituksen hyvässä aikataulussa. Myös tiukat vesivuotojen hallintavaatimukset täyttyivät selvästi.

Asiakas raportoi, että TamCrete MFC- ja TamCrete 400CS -yhdistelmä oli toiminut hyvin ja osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Normetin laitteet olivat toimineet hyvin aggressiivisissa maanalaisissa olosuhteissa, joiden jäljet olivat selvästi nähtävissä Normetille palautetuissa laitteissa.

Subscribe to newsletter