Charmec MF 605 D long end

Dieselhydraulinen Charmec MF 605 D -panostuslaite on suunniteltu perä- ja louhospanostukseen maanalaisissa kaivoksissa ja tunneleissa enintään 65 m²:n poikkileikkauksissa, joissa perän korkeus on enintään 8,4 m. Koneen keskellä on paikka ulkoiselle emulsioyksikölle. Koneessa on valmiina tilat patrunoiduille räjähdysaineille, räjäyttimille ja räjäytysnalleille. Kaikki panostuksessa tarvittavat räjähdysaineet voidaan siten tuoda kerralla panostuspaikalle, eikä erillistä räjähdysainekuljetusta tarvita. Lisävarusteena saatava kompressori poistaa ulkoisen paineilmalinjan tarpeen.

Subscribe to newsletter