TamCem HCA Plus

Bottle for chemicals

Ladattavat tiedostot

TamCem HCA Plus on notkeutta säätävä lisäaine ruiskubetonille, ja se täyttää standardissa EN 934-5 asetetut vaatimukset. Muista notkeutta säätävistä lisäaineista poiketen TamCem HCA Plus sisältää Normetin ainutlaatuista varhaislujuutta lisäävää tekniikkaa. Se parantaa ruiskubetonin varhaislujuutta käytettäessä alkalivapaata kiihdytintä, kuten TamShot 100AF:ää.

Annostusta säätämällä seoksen avoin aika voidaan määrittää tarvetta vastaavaksi.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Hallittavissa oleva pitkä avoin aika helpottaa valun ja toimituksen hallintaa
  • Sisältää ainutlaatuista lepotilassa olevaa kiihdytintä ruiskubetonin varhaisen lujuuden lisäämiseksi kiihdytintä käytettäessä

Ruiskubetoniseoksen varhaislujuus Cem II/A-V, TamShot 100AF parantaa lujuuden kasvua paremmin, kun TamCem HCA:n sijasta käytetään TamCem HCA Plussaa.

Снимок

Tyypillisiä käyttökohteita

TamCem HCA Plus reagoi kaikkien yleisesti käytettävien portlandsementtityyppien kanssa, ja sitä voidaan käyttää kaikkien sementtipohjaisten laastien tai betonityyppien hydrataation hallintaan. Tyypillisesti TamCem HCA Plussaa käytetään kaivostoiminnassa ja maanalaisessa rakentamisessa seuraavanlaisissa kohteissa:

  • Ruiskubetonointi
  • Pidennettyä avointa aikaa vaativat seokset
Subscribe to newsletter