TamCem HCA

Bottle for chemicals

Ladattavat tiedostot

TamCem HCA on nestemäinen seosaine tuoreille betoni- ja laastiseoksille, kun pidennetty avoin aika on keskeistä rakennusprosessin aikataululle. Tuote on suunniteltu sementin hydrataation tehokkaaseen valvontaan työmaalla sattuvien odotusaikojen ja viiveiden tai valmisbetonin kuljetusaikojen varalta. TamCem HCA ehkäisee betonin hylkäämistä työstettävyyden menettämisen vuoksi ja auttaa urakoitsijoita pysymään alkuperäisen materiaalibudjetin rajoissa tai jopa jäämään sen alle.

TamCem HCA on tehokas hydrataatiota säätelevä lisäaine märkäruiskutusbetoneille. Sitä voidaan käyttää tunnelinlouhintatöissä, joissa edellytetään vähäisten roiskeiden ja suuren tehokkuuden sekä alkalivapaan TamShot-kiihdyttimen yhdistelmää.

Annostusta säätämällä tuoreen betonin kovettumisaikaa voidaan pidentää antamalla avoimeksi ajaksi tyypillisesti 4–8 tuntia, mutta se voidaan tarvittaessa pidentää jopa 2 päivään.

TamCem HCA täyttää kovettumista hidastavia lisäaineita koskevat EN 934-2 -vaatimukset, betonin notkeutta koskevat EN 934-5 -vaatimukset sekä tyypin B hidastavia lisäaineita ja tyypin D vettä vähentäviä ja hidastavia lisäaineita koskevat ASTM C-494 -vaatimukset.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Betoni- tai laastiseoksen käyttöiän pidentäminen, mikä lisää joustavuutta työmaalla
  • Kaupunkien keskustassa olevat työmaat voivat varastoida tuoreita betoni- ja laastiseoksia päivävuorojen aikana niin, että täydennystä ei tarvita yöaikaan
  • Vähentää merkittävästi hylättyjen tai palautettujen massojen määrää
  • Parantaa ruiskubetonin kiihdyttimien suorituskykyä
  • Hyödyllinen korkeissa lämpötiloissa ja huomattavan kosteissa ympäristöissä
Tyypillisiä käyttökohteita

TamCem HCA reagoi kaikkien yleisesti käytettävien portlandsementtityyppien kanssa, ja sitä voidaan käyttää kaikkien sementtipohjaisten laastien tai betonityyppien hydrataation hallintaan. Tyypillisesti TamCem HCA:ta käytetään kaivostoiminnassa ja maanalaisessa rakentamisessa seuraavanlaisissa kohteissa:

  • Ruiskubetonointi
  • TBM-täyttölaastit
  • Esi-injektointi TamCrete MFC -laasteja käyttäenKaikki pidennettyä seosikää vaativat betoni- ja sementtilaastisovellukset
Subscribe to newsletter