TamCem NanoSilica

IBC tank for chemicals

Ladattavat tiedostot

TamCem NanoSilica on pozzolaanivaihtoehto perinteisille kestävän betonin sementtimäisille korvaajille. Se tarjoaa tyypillistä mikrosilikaa (silikajauhe) vastaavan sulfaatinkestävyyden paljon pienemmällä annostuksella. TamCem NanoSilicaa käytetään märkäruiskubetonointiin tunneleissa ja kaivoksissa.

Tuote soveltuu käytettäväksi betonin lisänä tuottamaan betonille paremmat tuoreen ja kovettuneen tilan ominaisuudet. Mikä tärkeää, TamCem NanoSilica parantaa pysyvän ruiskubetonilujituksen kestävyyttä. Lisäksi kestävyysparannus suojaa runsaasti sulfaattia ja kloridia sisältäville pohjavesille ja maatyypeille altistuvia maanalaisia rakenteita erinomaisesti.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Aktiivinen pozzolaani tekee betonista ja ruiskubetonista erittäin kestävää ja esimerkiksi sulfaattia ja kloridia sietävää
  • Voidaan käyttää CEM I- ja CEM II -sementtityyppien kanssa parantamassa kestävyyttä ja varhaista lujuutta
  • Parempi lopullinen puristuslujuus ja pienempi läpäisevyys
  • Vähentää betoniseosten veden ja kiviainesten erottumista, parantaa koheesiota ja edistää pumpattavuutta
  • Lisätään betoniasemalla tavallisilla lisäaineen annostelulaitteilla ilman silikajauheen (mikrosilika) käsittelyyn liittyviä varotoimia ja erikoisannostelulaitteita
  • Tuotteen vähäisempi annostelutarve helpottaa työmaan logistiikkaa
  • Tasainen dispersio, joka ei vaadi sekoittamista suspension säilyttämiseksi
  • Käytetään HPC-betonin tuottamiseen
Tyypillisiä käyttökohteita

TamCem NanoSilicaa käytetään tyypillisesti muiden pozzolaanien, kuten mikrosilikan, PFA:n ja GGBS:n korvaajana tuomaan kestävän betonin ominaisuuksia ilman varhaisen kovettumisen ja lujuuden heikentymistä, kun käytetään alkalittomia kiihdyttimiä. Heikentyminen on tyypillistä käytettäessä muita sementin korvaajia. Sulfaatinkestävyys saadaan aikaan käyttämällä TamCem NanoSilicaa ja CEM I- tai CEM II -sementtejä. Tällöin ei tarvita sulfaatinkestäviä sementtejä, joiden kovettumisominaisuudet huononevat alkalittomien kiihdyttimien kanssa käytettäessä. TamCem NanoSilicaa voidaan käyttää myös normaaleissa ja vaativissa betonisovelluksissa, jolloin sillä voidaan parantaa sekä tuoreen että kovettuneen tilan ominaisuuksia ja lisäksi pintaviimeistelyä, kun valetaan muottia vasten. Edelleen TamCem NanoSilicaa voidaan käyttää lisäämään injektointilaastien ja TBM-injektiotäyttölaastien stabiloivia ominaisuuksia.

Subscribe to newsletter