TamCrete SBR

Ladattavat tiedostot

TamCrete SBR on nestemäinen vesipohjainen korkean kiintoainepitoisuuden omaava styreenibutadieeni-polymeerilateksi, jolla on hyvät sidostumis- ja vesitiivistysominaisuudet. Se on stabiili märissä emäksisissä olosuhteissa ja muodostaa vahvistavan polymeerimatriisin sementtimäisissä seoksissa.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Parantaa sementtimäisten seosten tartuntaa ja sidostumista merkittävästi
  • Tehokas notkistin, parantaa työstettävyyttä ja koheesiota Mahdollistaa myös vesipitoisuuden vähentämisen niin, että kestävyyttä ja lujuutta voidaan parantaa työstettävyyden siitä kärsimättä
  • Erinomainen vesitiivistyslisäaine, alkalistabiili sementtimäisissä seoksissa
  • Hyvä jäätymisen ja sulamisen kestävyys
Tyypillisiä käyttökohteita
  • Pinnan vesieristys
  • Hissikuilut
  • Vedenpaine-eristys
  • Vesitiiviit tasoitteet
Subscribe to newsletter