TamSoil 200CF

IBC tank for chemicals

Ladattavat tiedostot

TamSoil 200CF on erityisesti TBM-laitteille kehitetty maanparannusvaahto. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa märästä savesta hietasaveen. TamSoil 200CF:ää käyttämällä saadaan maaperään väliaikainen koheesio ja vähennetään lisäksi veden läpäisevyyttä. TamSoil 200CF antaa maaperälle tunneliporauksessa tarvittavaa kiinnevoimaa. Lisäksi vaahto tuottaa maaperälle tunnelin perän äkkinäisiä paineenvaihteluita kompensoivan ilmatyynyn.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Helppo käyttää
  • Toimii sekä happamissa että emäksisissä maaperäolosuhteissa
  • Parantaa maan stabiilisuutta
  • Vähentää läpäisevyyttä tunnelin perässä
  • Parantaa maaperän reologiaa
  • Vähentää maalietteen sisäistä kitkaa
  • Turvallinen ympäristölle ja myrkytön
Tyypillisiä käyttökohteita
  • EPB-tunneliporakoneet
  • Maan stabilointi
  • Maalietteen tukeminen
Subscribe to newsletter