TamSoil 267CF

IBC tank for chemicals

Ladattavat tiedostot

TamSoil 267CF on erityisesti TBM-laitteiiie kehitetty polymerisoitu maanparannusjärjestelmä. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa erityisesti pohjavesipinnan alapuolella. TamSoil 267CF antaa kaivetulle maa-ainekselle tarvittavat plastiset ominaisuudet ja vähentää leikkauspään kulumista. Lisäksi TamSoil 267CF tuottaa homogeenista ja kokoonpuristuvaa irtomaata, mikä pienentää leikkauspään vääntömomenttia ja varmistaa tasaisen maanpaineen työkammioon louhintaprosessin ajaksi.

Request more information

Tärkeimmät edut
  • Tehokas sekoittuminen kaivettuun maa-ainekseen pienentää leikkauspään vääntömomenttia
  • Toimii sekä happamissa että emäksisissä maaperäolosuhteissa ja suolaveden kanssa
  • Vähentää läpäisevyyttä tunnelin perässä
  • Suunniteltu erityisesti pohjaveden alapuolella käytettäväksi
  • Turvallinen ympäristölle ja myrkytön
Tyypillisiä käyttökohteita
  • EPB-tunneliporakoneet
  • Maanparannus
  • Reologisten ominaisuuksien muuttaminen
Subscribe to newsletter