Tuotekehitys

Lisäarvoa asiakkaidemme maanalaisiin prosesseihin

Normetin tuotekehitystiimit kehittävät tuotteitamme jatkuvasti voidakseen tarjota lisäarvoa asiakkaidemme maanalaisiin prosesseihin.

TUOTEKEHITYSTÄ TULEVAISUUTTA VARTEN

Kehitämme uusia ideoita ja tuotteita läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaat ovat mukana erottamattomana osana kaikissa kehitysprojektien vaiheissa. Näin varmistetaan tuotteiden turvallisuus, helppokäyttöisyys ja tuottavuus.

Normetin tuotekehitysverkostossa on kumppaneita seuraavilta aloilta:

  • Perustutkimus
  • Automaatiokehitys
  • Teollinen suunnittelu ja tuotantotekniikka

Tuotekehitysprojektit alkavat ajatuksesta ja sen tarkastelusta, hyvien ideoiden keräämisestä ja uuden tuotekehitysprojektin (NPD) luomisesta. Sen jälkeen NPD-projekti etenee järjestelmällisesti Stage-Gate-prosessin mukaan:

NOR_170402_stage_gate_chart-01

Viimeisimmillä ohjausjärjestelmillä varustetut standardoidut ja modulaariset alustat täyttävät kaikki tarpeet peruskuljetuksesta täysin automatisoituihin itsekulkeviin kallion tukemiseen käytettäviin koneisiin. Alustoja kehitetään jatkuvasti.

Standardoiduissa kehitys- ja suunnitteluprosesseissamme käytetään parhaita mahdollisia ohjelmistoja seuraaviin tehtäviin:

  • Mekaaniset 3D-mallit
  • Sähkö- ja hydrauliikkamallit
  • Vakaus- ja kestävyyslaskelmat

Kaikkien tuotteiden rakenne- ja käyttöikätiedot kootaan globaalisti, ja niitä hallinnoidaan PDM/PLM (Product Data Management / Product Lifetime Management) -järjestelmässä.

Uusia tekniikoita, ergonomiaa, energiatehokkuutta sekä laitteiden kommunikointia ja valvontaa kehitetään nykyaikaisilla simulointityökaluilla.

JOHTAVA RAKENNUSKEMIKAALIEN KEHITTÄJÄ

Normetilla on eri puolilla maailmaa testausresursseja ja -asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on kehittää rakennuskemikaaleja jatkuvasti varmistaakseen, että tuotteet ovat uusimman tekniikan mukaisia sekä entistä turvallisempia ja vähemmän ympäristöä kuormittavia.

Toimimme aktiivisesti pienentääksemme maapalloon jättämäämme jalanjälkeä. Ymmärrämme laadukkaiden tuotanto- ja toimitusratkaisujen merkityksen ympäristövaikutuksen vähentämisessä ja varmistamme, että kaivostyöläiset ja tunnelintekijät saavat turvallisia järjestelmiä päivittäisen työn tekemiseen. Tuotekehityksemme tavoitteena on tuottaa yhä turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä rakennuskemikaaliratkaisuja.

Subscribe to newsletter