Lisäaineet hydrataation hallintaan

TamCem HCA Plus on notkeutta säätävä lisäaine ruiskubetonille, ja se täyttää standardissa EN 934-5 asetetut vaatimukset. Muista notkeutta säätävistä lisäaineista poiketen TamCem HCA Plus sisältää Normetin ainutlaatuista varhaislujuutta lisäävää tekniikkaa. Se parantaa ruiskubetonin varhaislujuutta käytettäessä alkalivapaata kiihdytintä, kuten TamShot 100AF:ää.

TamCem HCA on nestemäinen seosaine tuoreille betoni- ja laastiseoksille, kun pidennetty avoin aika on keskeistä rakennusprosessin aikataululle. Tuote on suunniteltu sementin hydrataation tehokkaaseen valvontaan työmaalla sattuvien odotusaikojen ja viiveiden tai valmisbetonin kuljetusaikojen varalta. TamCem HCA ehkäisee betonin hylkäämistä työstettävyyden menettämisen vuoksi ja auttaa urakoitsijoita pysymään alkuperäisen materiaalibudjetin rajoissa tai jopa jäämään sen alle.

Subscribe to newsletter