Maanparannusaineet

TamSoil 1000CP on ainutlaatuinen nestemäinen polymeeri, joka on suunniteltu erityisesti pohjavesipinnan alapuolella käytettäville EPB-tunneliporakoneille. Tätä polymeeriä käytetään maaperissä, joissa pelkkä vaahto ei riitä lisääntyneen vesimäärän käsittelyyn.

TamSoil 600CP on nestemäinen polymeeri, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti EPB-tunneliporakoneille maanparannukseen. Tätä polymeeriä käytetään maaperissä, joissa pelkkä vaahto ei riitä lisääntyneen vesipitoisuuden käsittelyyn.

TamSoil 287AC on erityisesti TBM-laitteille kehitetty savea poistava maanparannusjärjestelmä. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa ja varsinkin savisissa maaperissä, joissa ilmenee taipumusta koheesio-ongelmiin ja savisen maaperän tarttumista metallipintoihin.

TamSoil 267CF on erityisesti TBM-laitteiiie kehitetty polymerisoitu maanparannusjärjestelmä. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa erityisesti pohjavesipinnan alapuolella.

TamSoil 260CF on erityisesti TBM-laiteille kehitetty polymerisoitu maanparannusvaahto. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa erityisesti pohjavesipinnan alapuolella. TamSoil 260CF antaa kaivetulle maa-ainekselle tarvittavat plastiset ominaisuudet ja vähentää leikkauspään kulumista. Lisäksi TamSoil 260CF tuottaa homogeenista ja kokoonpuristuvaa irtomaata, mikä pienentää leikkauspään vääntömomenttia ja varmistaa tasaisen maanpaineen työkammioon louhintaprosessin ajaksi.

TamSoil 200CF on erityisesti TBM-laitteille kehitetty maanparannusvaahto. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa märästä savesta hietasaveen. TamSoil 200CF:ää käyttämällä saadaan maaperään väliaikainen koheesio ja vähennetään lisäksi veden läpäisevyyttä. TamSoil 200CF antaa maaperälle tunneliporauksessa tarvittavaa kiinnevoimaa. Lisäksi vaahto tuottaa maaperälle tunnelin perän äkkinäisiä paineenvaihteluita kompensoivan ilmatyynyn.

TamSoil 190CF on erityisestiTBM-laitteille kehitetty maanparannusvaahto. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa hiesuhiedasta hietasaveen. TamSoil 190CF:ää käyttämällä saadaan maa-ainekseen väliaikainen koheesio ja vähennetään lisäksi veden läpäisevyyttä. TamSoil 190CF antaa maa-ainekselle tunneliporauksessa tarvittavaa kiinnevoimaa. Lisäksi vaahto tuottaa maaperälle tunnelin perän äkkinäisiä paineenvaihteluita kompensoivan ilmatyynyn.

Subscribe to newsletter