TamCem

TamCem iBond on vesipohjainen, liuottimeton, kloriditon sisäinen kovetinaine. Se on suunniteltu märkäruiskubetonointiin parantamaan ruiskubetonikerrosten ja/tai ruiskutettavan pinnan välistä sidostusta sekä vähentämään veden nopeata haihtumista ruiskubetonista, tyypillisesti tunneliverhousten pysyvästä ruiskubetonista, joka altistuu merkittävälle tuuletusvedolle tai alhaiselle suhteelliselle kosteudelle.

TamCem 23SSR on uuden sukupolven tehonotkistin betonille. Polykarboksylaatti-eetteripolymeeriä sisältävä tuote on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan poikkeuksellisen suuri veden vähennys, parempi työstettävyys ja pidempi painuma-aika.

TamCem Micro Silica koostuu piimetallista ja -raudasta kerätystä piidioksidista (SiO2). TamCem Micro Silica reagoi sementin kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen lisää kalsiumhydrosilikaattia, mikä parantaa betonin lujuutta. TamCem Micro Silican käyttäminen lisää myös betonin kestävyyttä.

TamCem 60 on uuden sukupolven hypernotkistin betonille. Viimeisintä polykarboksylaatti-eetteripolymeeriä sisältävä tuote on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan poikkeuksellisen suuri veden vähennys, parempi työstettävyys ja erinomainen painuma-aika.

TamCem NanoSilica on pozzolaanivaihtoehto perinteisille kestävän betonin sementtimäisille korvaajille. Se tarjoaa tyypillistä mikrosilikaa (silikajauhe) vastaavan sulfaatinkestävyyden paljon pienemmällä annostuksella. TamCem NanoSilicaa käytetään märkäruiskubetonointiin tunneleissa ja kaivoksissa.

TamCem HCA Plus on notkeutta säätävä lisäaine ruiskubetonille, ja se täyttää standardissa EN 934-5 asetetut vaatimukset. Muista notkeutta säätävistä lisäaineista poiketen TamCem HCA Plus sisältää Normetin ainutlaatuista varhaislujuutta lisäävää tekniikkaa. Se parantaa ruiskubetonin varhaislujuutta käytettäessä alkalivapaata kiihdytintä, kuten TamShot 100AF:ää.

TamCem HCA on nestemäinen seosaine tuoreille betoni- ja laastiseoksille, kun pidennetty avoin aika on keskeistä rakennusprosessin aikataululle. Tuote on suunniteltu sementin hydrataation tehokkaaseen valvontaan työmaalla sattuvien odotusaikojen ja viiveiden tai valmisbetonin kuljetusaikojen varalta. TamCem HCA ehkäisee betonin hylkäämistä työstettävyyden menettämisen vuoksi ja auttaa urakoitsijoita pysymään alkuperäisen materiaalibudjetin rajoissa tai jopa jäämään sen alle.

TamCem 67 on uuden sukupolven tehonotkistin korkean varhaislujuuden betonille. Edistyksellistä polykarboksylaatti-eetteripolymeeriä sisältävä tuote on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan suuri veden vähennys, parannettu työstettävyys ja erinomainen varhaislujuuden kehitys. TamCem 67 on suunniteltu betonielementtisovelluksia varten. Kloriditon nestemäinen lisäaine täyttää tyypin F runsaasti vettä vähentävien / tehonotkistinlisäaineiden EN 934-2- sekä ASTM C 494 -vaatimukset. TamCem 67 on yhteensopiva kaikkien yleisesti tunnettujen kansainvälisten standardien mukaisten sementtien kanssa.

TamCem 9BFG on ensisijaisesti notkistin / kovettumisen hidastin TBM-täyttölaasteille. Toissijaisesti TamCem 9BFG sisältää Normetin ainutlaatuista lepotilassa olevaa lujuutta lisäävää tekniikkaa. Se parantaa laastien varhaislujuutta käytettäessä kiihdytintä, kuten TamShot 10SS:ää.

TamCem 8BFG on erikoisnotkistin/-hidastin TBM-täyttölaasteille ja joihinkin betonisovelluksiin. Tämä kloriditon nestemäinen lisäaine on suunniteltu tehokkaaseen veden vähentämiseen, työstettävyyden parantamiseen ja betonin sekä sementtimäisten laastien avoimen ajan pidentämiseen. Se on yhteensopiva kaikkien yleisesti tunnettujen kansainvälisten standardien mukaisten sementtien kanssa. Tuote täyttää tyypin B hidastinlisäaineille asetetut EN 934-2- ja ASTM C 494 -vaatimukset.

Subscribe to newsletter