TamPur

TamPur 170 pohjautuu polyuretaanin esipolymeeriin (osa A) sekä polyoli- ja risiiniöljykomponenttiin (osa B). Tuote on suunniteltu vähentämään vaahtoutumista polyuretaaniesipolymeerin kanssa reagoinnin aikana, minkä tuloksena saadaan hydrofobista injektointihartsia. Käytetty notkistin on myrkytöntä, joten kovettunut hartsi on ympäristöystävällistä.

TamPur 150 on yksikomponenttisen hydrofiilisen polyuretaanin ja polyeetteripolyolien yhdistelmä. Tuote reagoi vasta kosketuksissa veden kanssa, jolloin se muodostaa joustavan polyuretaanitiivisteen.

TamPur 130 / TamKat 130 on kertatoiminen hydrofobinen polyuretaani, joka pohjautuu MDI:n ja polyeetteripolyolien sekä amiinipohjaisen katalyytin yhdistelmään. Järjestelmä reagoi ja tuottaa puolijoustavan polyuretaanivaahdon vasta, kun se joutuu kosketuksiin veden kanssa.

TamPur 125 perustuu polyolikomponenttiin (osa A) ja polymeeriseen MDI:hin (osa B). Sekoitettaessa muodostuu kestävää, jäykkää ja monenlaisia kemikaaleja sietävää hydrofobista polyuretaanivaahtoa. TamPur 125 reagoi nopeasti, minkä ansiosta tuotteella voidaan pysäyttää suuria vesivuotoja.

TamPur 116T on kaksikomponenttinen, silikaattimodifioitu, liuottimeton, puolijoustava polyuretaani-injektointihartsi. Erityisesti hiili-, betoni- ja pehmeän maan nopeaan stabilointiin suunniteltu tuote tarjoaa rakenteellista kestävyyttä, lujuutta ja joustavuutta. Erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta TamPur 116T:tä voidaan käyttää kemiallisena ”kalliopulttihartsina”: kentällä tehdyissä testeissä on saavutettu yli 31 tonnin ulosvetolujuuksia.

TamPur 100 on kertatoiminen hydrofobinen polyuretaani, joka pohjautuu MDI:n ja polyeetteripolyolien sekä amiinipohjaisen katalyytin yhdistelmään. Järjestelmä reagoi ja tuottaa jäykän polyuretaanivaahdon vasta, kun se joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Subscribe to newsletter